TEDAVİLER

Boy Uzatma - Deformite

Kemik uzatma ameliyatları konjenital (doğuştan) ya da kazanılmış kemik kısalığı olan hastalarda uygulanmaktadır. Konjenital kısalığı olan hastalarda büyüme sonrasında boy uzunluğu erkek hastalar için 150cm altında bayan hastalar için 145 cm altında kalanlar ve kazanılmış kısalığı olan hastalarda bir ekstremitesi diğerine göre 2 cm ve daha fazla kısalığı olan hastalarda uzatma ameliyatları yapılmaktadır.

Uzatma ameliyatları, deformite ameliyatları gibi eksternal (dışarıdan), eksternal-internal birlikte, ve sadece internal(içeriden) uygulanan cihazlarla yapılabilmektedir.

Eksternal(dışarıdan) fiksatör ile uzatma;


Eksternalk fiksatör ile boy uzatma hastasın kısalığı olan kemiğine yerleştirilen bir cihaz ile (şekil 1), ameliyattan 7-10 gün sonrasında uzatmaya başladiğimız bi yöntemdir, bu yöntemde hasta fiksatörü nasıl kullanacağını öğrendikten sonta her gün kendisine tarfif edilen şekilde günlük ortalama 1mm olacak şekilde uzatma işlemini yapmaktadır, bu yöntemin avantajları arasında yöntemin ameliyat sonrasında dışarıdan kontrol edilebilir olması, uzatma bittiğinde cihazın çıkartılması ve hastanın vücudun da bir implant kalmaması sayılabilir, dezavantajları ise hastanın uzatılacak miktara bağlı olarak uuzn bir süre bu cihazla yaşaması, cihazı kemiğe tutturan schanzların(pin) yumuşak doku giriş yerinde enfeksiyon olması, bu cihazı yerleştirdiğimiz kemiğin bir üst ve bir alt ekleminde eklem kontrakturlarının olması sayılabilir.

Kombine Yöntem ile Uzatma;


Bu yöntem hastanın vücudundaki fiksatör kalış süresini kısaltan bir yöntemdir, bu yöntemde hastasnın kemiğinin iç kısmına( medulla) bir implant yerleştirilmekte, dışarıdan da yine eksternal fiksatör yerleştirilmektedir.(şekil 2), bu yöntemde hasta dışarıdan yerleştirilen eksternal fiksatör yardımı ile her güm 1 mm olacak şekilde uzatmasını yapmakta uzatma bittiğinde hastya tekrar ameliyathaneye alınmakta ve burada içerideki implant fikse edilip fiksatör çıkarılmaktadır, bu yöntemin avantajı hasta uzatılan alandaki kaynama dokusu oluşana kadar fiksatör ile yaşamak zorunda kalmayıp fiksatöre bağlı komplikasyonlar azaltmaktadır yöntem sadece eksternal fiksatör ile uzatmaya nazaran cerrahi teknik olarak daha zor bir yöntemdir.

Tamamen içerinde implantlarla uzatma; Uzayan Manyetik Çivi ile Uzatma;


Bu yöntem de hasta uzatma cerrahisi sonrasında ameliyathaneden vucudunun dışında bir cihaz olmadan çıkmakta (sekil 3) bu sayede eksternal fiksatöre bağlı komplikasyonları hiç yaşamamaktadır, Hasta ameliyat sonrası 7-10 günlerde her gün 1 mm olacak şekilde dışarıdan manyetik alan yaratan bir cihaz ile uzatmasını yapılmaktadır.(şekil 4) bu yöntemin avantajı dışarıdan hiçbir cihaz olmaması, hastanın bir üst ve bir alt eklem hareketlerini rahatlıkla yapabilmesi ve fiksatör kullanılarak yapılan uzatmalarda gördüğümüz eklem kontraktürlerinin bu yöntemde görülmemesidir, cihaz ile uzatma boyunca ve sonrasında kaynama süresinde hasta cift koltuk değneği ile ayağına %20 yük verebilmektedir.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın hastanın cerrahi sonrasında fizik tedavi ihtiyacı olabilmektedir.

Doktorlarımız

sami_sokucu

Prof. Dr.

Sami SökücüOrtopedi ve Travmatoloji Uzmanı

kubilay_beng

Doç. Dr.

Kubilay BengOrtopedi ve Travmatoloji Uzmanı