Op. Dr.
Cem Sever

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Deneyim


Uzmanlık Öğrencisi, Doktor - T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği - 19.12.2002 -27.06.2008
Askeri Doktor - Merzifon Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği - 15.09.2008 - 31.07.2009
Uzman Doktor - T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 06.08.2009 - 08.09.2009
Uzman Doktor - T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 09.09.2009 – 25.05.2011
Uzman Doktor/ Spinal Cerrahi Klinik Fellowship - Özel İstanbul Medipol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Omurga Cerrahi Bölümü’nde Fellowship - 26.06.2011¬-02.07.2012
Uzman Doktor Medipol Mega Üniversitesi Hastaneler Kompleksi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı - 02.07.2012-28.09.2012
Yrd. Doç. Dr. Medipol Mega Üniversitesi Hastaneler Kompleksi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı - 28.09.2012-10.01.2013
Yrd. Doç.Dr. Anabilim Dalı Başkanı Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı - 12.02.2013-20.08.2014
Uzman Doktor/ Yrd. Doç. Dr. Medipol Mega Üniversitesi Hastaneler Kompleksi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı 27.08.2014 - 28.11.2016
Uzman Doktor/ Spinal Cerrahi Klinik Fellowship İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Skolyoz-Omurga Hastalıkları Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (Istanbul Spine Center) - 29.11.2016-02.09.2018
Uzman Doktor/ Dr. Öğr. Üyesi - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı - 03.09.2018- 03.10.2019
Uzman doktor İstanbul Şişli Kolan International Hospital 08.10.2019- 08.10.2020
Uzman Doktor SCA Clinic - 14.10.2020


Mesleki Üyelikler


Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)- Travma şubesi
Türk Omurga Derneği (TOD)
Türk Tabipler Birliği – İstanbul Tabip Odası
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)


Kurs ve Sertifikalar


Mikrocerrahi uygulamalı kurs sertifikası, Mayıs 2005, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik cerrahi Kliniği, deney hayvanları laboratuarı TOTEK Yeterlilik Sınavı- Board Sertifikası 2018
Fellowship Examination of European Orthopaedics and Traumatology (EBOT) – 05 & 06 October 2019, Manchester, United Kingdom


Ödüller


Takdirname: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. maddesi gereğince takdir belgesi. 08.02.2011 – 876
2017- 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi “Omurga Cerrahisi” En iyi sözlü bildiri Birincilik ödülü
Modüler intervertebral lomber total disk protezi ile lomber total disk protezi: 10 yıllık klinik ve radyolojik sonuçlar
Cem Sever, Onur Levent Ulusoy, Sezgi Burçin Barlas, Ayhan Mutlu, Alim Can Baymurat, Yeşim Erol, Sinan Kahraman, Tunay Şanlı, Meriç Enercan, Azmi Hamzaoğlu. SOM-24/S207.
27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya-Belek, 27 Ekim 2017.
2016- 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi “Omuz ve Dirsek Cerrahisi” En iyi poster Birincilik ödülü
Omzun Geniş Bir Osteokondral Lezyonunun Tedavisinde Rejeneratif Tedavi Uygulaması
Mahmut Enes Kayaalp, Mehmet İşyar, Cem Sever, İsmail Oltulu, Mahir Mahiroğulları
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya-Belek, 27 Ekim 2016

Eğitim ve Uzmanlık

1996 - 2002
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi


2002 - 2008
Tıpta Uzmanlık Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği